วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายกฯสาคร และกลุ่มพี่หลวงคร มอบเงิน 1.5 แสนบาท จัดทำห้องเรียนชั่วคราว โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน)

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกฤษฏิ์ พรหมทอง ที่ปรึกษาส่วนตัวนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และในนามกลุ่มพี่หลวงคร ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท แก่นางสุภาวดี ติ้นสกุล ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เพื่อนำไปจัดทำห้องเรียนชั่วคราว จำนวน 1 ห้อง ตามที่ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้เพิ่มห้องเรียน ในการนำบุตรหลานมาเข้ามาเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ให้เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนต่อไป