วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายกฯ ทน.หาดใหญ่ มอบหมายตัวแทนมอบถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในการแข่งขันกีฬา E-Sport ชิงแชมป์หาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 23 เมษายน 2565 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.โสภณ สาระวิโรจน์ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาฯ ร่วมมอบถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ในการแข่งขันกีฬา E-Sport ชิงแชมป์หาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต (Esports) ให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเยาวชนในการเล่นกีฬาอีสปอร์ต(Espots)และการใช้กีฬาอีสปอร์ต ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ห่างไกลจากการพนันและอบายมุขต่างๆ
อีกทั้งเป็นการเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพิ่มจำนวนนักท่องเที่้ยว และเพิ่มรายได้ด้านการท่องเที่ยวในพื้่นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และละแวกใกล้เคียง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว :PR เทศบาลนครหาดใหญ่