วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายกฯ สาคร นำพสกนิกรชาวหาดใหญ่ จุดเทียนชัยถวายพระพร “ในหลวง” เปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” กึกก้อง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม ภาคเอกชน สมาชิกสภาเทศบาล หน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ นักเรียนและประชาชนชาวหาดใหญ่ เข้าร่วมในพิธี


ซึ่งเมื่อมาถึงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายคำนับพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในนามปวงชนชาวไทย ตอนหนึ่งว่า “เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งในด้านการเกษตรและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อฟื้นดินคืนป่า การพัฒนาอาชีพตามหลักเกษตรทฤษฎีพอเพียงและทฤษฎีใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” จากนั้นดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อเทิดพระเกียรติ พร้อมนำผู้ร่วมพิธีเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องทั่วบริเวณพิธี