วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.อภิสฤษฎิ์ มณีโชติ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาบนครหาดใหญ่ นายธีรดนย์ สันเจริญ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ นายอรุณ ศรีจำเริญ คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ร่วมรับฟังการประชุม โดยมีนางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล3(โสภณพิทยาคุณานุสรณ์) เข้าร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 80% และบัตรเสียไม่เกิน 3 % ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โดยเส้นทางการเดินรณรงค์เลือกตั้งวันนี้เป็นการรณรงค์ของเขตเลือกตั้งที่ 1 เริ่มจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษมแล้วเดินตรงไปสิ้นสุดที่โรงเรียนเทศบาล3(โสภณพิทยาคุณานุสรณ์) โดยมีรถและเจ้าหน้าตำรวจ สภ.หาดใหญ่ นำขบวนและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยตลอดเส้นทาง และการเดินรณรงค์การเลือกตั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2564

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่นี้ แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 176 หน่วยเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 107,597 คน จำนวนครัวเรือน 68,333 ครัวรือน ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จำนวน 5 คน สามารถเลือกได้ 1 คน ส่วนสมาขิกสภาเทศบาลสามารถเลือกได้เขตละ 6 คน โดยแบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 28 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 28 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 29 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 31 คน