วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่แจกหน้าหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในมัสยิด ตลาด และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา (ประมงใหม่) และบริเวณตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณมัสยิดอัลฮีดาย๊ะห์(มัสยิดชุมชนเก้าเส้ง) และมัสยิดอุสาสนอิสลาม (บ้านบน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เปิดเผยว่า แม้จะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ก็ขอให้ประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในที่ชุมชนหรือที่แออัด การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน และที่สำคัญให้เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมรวมกลุ่มสังสรรค์ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร งดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น และในส่วนของบ้านเรือนก็ขอให้ทำหมั่นความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสเป็นประจำร่วมกัน เช่น ประตู ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อรักษาความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคที่สะสมอยู่ เป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

ทั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลนครสงขลา ก็ได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมีจุดคัดกรองการเข้า-ออก ของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับบริการภายในสำนักงาน การจัดโต๊ะให้บริการจะเว้นระยะห่างจากเจ้าหน้าที่ 1 เมตร และมีการออกปฏิบัติการฉีดล้างทำความสะอาดถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณมัสยิด ตลาดสด และพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ้าอีก จำนวน 62,728 ชิ้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาอีกด้วย