วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เร่งส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน ในการใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

ช่วงเย็นวันนี้ (8 เมษายน 2563) ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ถ.เตาอิฐ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่อสม. จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสวนมะพร้าว ชุมชนหลังวัดอุทัย และชุมชนท่าสะอ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อใช้ป้องกันตนเอง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ภายใต้โครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

จากนั้น นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้ประกอบการรถเร่ แผงลอยบริเวณย่านวชิรา ซึ่งเป็นจุดผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการป้องกันโรค COVID-19 โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยให้เว้นระยะห่างระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร ให้สวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมทั้งให้ควบคุมจำนวนผู้มาซื้อสินค้าไม่ให้มีความแออัด เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง