วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT การวางแผนรายสาขา Green Cities Mayor Council (GCMC) นำเสนอความก้าวหน้าด้าน Transport และด้าน Carbon Literacy y เพื่อสรุปข้อมูลนำเสนอในการประชุมสภานายกเทศมนตรี สีเขียว แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 5 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับคณะนายกเทศมนตรี IMT-GT Green Cities Mayor Council’s (GCMC) Sectoral Planning Meeting on Transport and Carbon Literacy และนายกเทศบาลมนตรีเทศบาลเมืองและนคร ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ที่เข้าร่วมประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวประเทศไทย แผนงาน IMT-GT ครั้งที่ 1 ณ ห้องเทพทาโร คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี Dato’ Ar. Yew Tung Seang นายกเทศมนตรีสภาเทศบาลเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย YM Tunku Iskandar Shah Bin Tunku Muszaffar Shah ประธานสภาเทศบาลลังกาวี ประเทศมาเลเซีย Hj Baderul Amin Bin Abdul Hamid เลขาธิการเมืองเซอเบอรังเปอโร ประเทศมาลเซีย Mr. Firdaus Dahlan ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT (ศูนย์ CIMT) และเทศบาลที่เป็นสมาชิกทั้งด้าน transport และ ด้าน Carbon Lite เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความก้าวหน้า ของเมืองต่างๆ ได้แก่

 1. Medan City (Transport and Carbon Literacy)
 2. Dumai City (Transport)
 3. Pekanbaru City (Transport)
 4. Banda Aceh City (Transport and Carbon Literacy)
 5. Padang City (Carbon Literacy)
 6. Langkawi Municipal Council (Transport)
 7. Penang Island City Council (Transport)
 8. Kota Bharu Municipal Council (Carbon Literacy)
 9. Seberang Perai City Council (Carbon Literacy)
 10. Tungsong Municipality (Carbon Literacy)
 11. Hatyai City Municipality (Transport)
  ซึ่งข้อสรุปทั้งหมดที่ได้ในวันนี้ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวแผนงาน IMT-GT ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานสภาฯ ตลอดจนการประชุม Lead City ด้านต่าง ๆ ต่อไป
  หลังจากนั้นคณะ IMT-GT Green Cities Mayor Council’s (GCMC) ได้เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้แก่ Green and Smart City กับการปรับภูมิทัศน์สำหรับพัฒนาเมือง สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ และเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุข หาดใหญ่ชีวาสุข ในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้านต่างๆ ด้วย