วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณสถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ (แห่งที่1)

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่ากุล ตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณสถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ (แห่งที่1) และสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่ แห่งที่2 (ตลาดเกษตร) โดยตรวจการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลแอลกอฮลล์ล้างมือ เนื่องจากมีประชาชนหนาแน่นทุกวัน ซึ่งมีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง


ซึ่งมาตรการนี้จะมีการทำอย่างต่อเนื่องเข้มข้นจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย และขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนที่กลับมาจาก กทม. และปริมณฑล ช่วยให้ความร่วมมือโดยแยกตัวเองภายใน 14 วัน ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอร์ 70% หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้ ไอ เป็นหวัด ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทันที และรีบแจ้ง อสม. หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯในพื้นที่ทันที ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่…