วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา ร่วมตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ นายธีรดนย์ สันเจริญ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาล ให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา นางนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายชวกรณ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีนายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครหาดใหญ่ นายธีรดนย์ สันเจริญ คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการเลือกตั้ง พร้อมนำคณะเยี่ยมชมหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 2 หน่วย ซึ่งบรรยายกาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่