วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง โควิด-19 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก และมอบชุดปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง โควิด-19 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโกลก และ นายจักกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสุไหงโกลก ให้การต้อนรับ และได้มอบชุดปฏิบัติงานป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์คัดกรองเพื่อใช้สวมป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน สถานการณ์ภายในจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย