วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามงานตามโครงการต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตามงานตามโครงการต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี และเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ปรุงอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ต่อจากนั้นได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ค่ายกักตัวเพื่อสังเกตอาการของจังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนบ้านปาเระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี