วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พันเอก ชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทน ร่วมพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พันเอก ชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นผู้แทน ร่วมพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 40 คน และผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมตัดแต่งผมสุภาพบุรุษ จำนวน 20 คน จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมี นางสุรีพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธี และผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา พร้อมกับ ผู้แทน กอ.รมน.ภาค. 4 สน. ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอสะบ้าย้อย

นางสุรีพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา