วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นชุมชนบ้านไอร์บาลอ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมกับผู้นำชุมชนท้องถิ่นชุมชนบ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส รับทราบข้อมูลความคืบหน้าการเลี้ยงปลากือเลาะห์ หรือปลาพลวงชมพู เป็นพันธ์ปลาประจำถิ่นมีแหล่งกำเนิดในป่าอุทยานแห่งชาติฮาลาบาลา