วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2563เวลา 09.00 น. นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี พลเอก วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการเปิดโครงการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 12 หน่วยงาน ผู้ร่วมกิจกรรม 50 คน