วันจันทร์, 21 มิถุนายน 2564

นายจิตวัต​ วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชา​สัมพันธ์​และชุมชนสัมพันธ์​โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดควนมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างที่พักทรงไทยสำหรับรับรองพระภิกษุสงฆ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายจิตวัต​ วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชา​สัมพันธ์​และชุมชนสัมพันธ์​โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดควนมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างที่พักทรงไทยสำหรับรับรองพระภิกษุสงฆ์

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายจิตวัต​ วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชา​สัมพันธ์​และชุมชนสัมพันธ์​โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดควนมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างที่พักทรงไทยสำหรับรับรองพระภิกษุสงฆ์