วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดป่าแจ้งแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างโรงครัวให้พร้อมใช้งาน

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดป่าแจ้งแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างโรงครัวให้พร้อมใช้งาน