วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะเป็นตัวแทนมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCO Group ได้ร่วมกันจัดทำเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งนี้ นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ได้เป็นตัวแทนมอบเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบความดันลบ จำนวน 1 เตียง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี โดยมีนายแพทย์กัมปนาท จันทนะ และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ
#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต