วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ โดยมี ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่ นายกเทศมนตรีตำบล ทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล ประธานเครือข่าย องค์กรเอกชน ปลัดอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก