วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านม้าเงย – โคกม่วง

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านม้าเงย – โคกม่วง เพื่อต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารของกลุ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขอเลขทะเบียน อย. สำหรับขนมของกลุ่ม เพื่อต่อยอดในการหารายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านม้าเงย – โคกม่วง