วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีและกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งแบ่งกิจกรรมจิตอาสาออกเป็น 3 ประเภทคือ 1.กิจกรรมปลูกต้นไม้2.กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย3.กิจกรรมลอกคลอง ณ บ้านปากช่อง ต.จะโหนง อ.จะนะและมีการมอบหน้ากากอนามัยให้กับวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน/ผู้ด้อยโอกาสจำนวน 50 ชุด และผู้สูงอายุอีก 50 ชุด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก