วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม ผ้าห่ม และเจลแอลกอฮอล์ มอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 29 เมษายน 2564 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม ผ้าห่ม และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสนับสนุนและมอบให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป