วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการน้ำเสียและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินเบื้องต้น

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการน้ำเสียและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำผิวดินเบื้องต้น ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)