วันจันทร์, 29 พฤศจิกายน 2564

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก(Small Peace Areal) เพื่อชุมชน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมโครงการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก(Small Peace Areal) เพื่อชุมชน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์นำเที่ยวในชุมชน ณ มัสยิดบ้านคลองข่า ม.1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาทับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อเสร็จกิจกรรมมีการล่องเรือชมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.นาทับ ดูพระอาทิตย์ตกดิน และชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน ด้วย