วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ และคณะผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมอบรมการทอผ้าให้กับกลุ่มสมาชิก

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของ กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 8 บ้านศาลาน้ำ ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ได้จัดกิจกรรมอบรมการทอผ้าให้กับกลุ่มสมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะนะก็ได้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเสมอมา และจะสนับสนุนให้กลุ่มได้รับมาตรฐาน OTOP ต่อไป