วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบของให้กับชุมชน 5 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบของให้กับชุมชน 5 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ได้แก่ ตำบลป่าชิง ตำบลจะโหนง ตำบลตลิ่งชัน ตำบลนาทับ และตำบลคลองเปียะ สำหรับใช้ในช่วงเดือนรอมฏอน ประจำปี 2563 ทั้งนี้โรงไฟฟ้าจะนะได้มอบเจลน้ำใจ กฟผ. หน้ากากอนามัยให้กับชุมชนดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19