วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบของให้กับชุมชน 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนผู้บริหาร มอบของให้กับชุมชน 9 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ได้แก่ เทศบาลจะนะ ตำบลบ้านนา ตำบลคู ตำบลแค ตำบลสะกอม ตำบลท่าหมอไทร ตำบลสะพานไม้แก่น ตำบลนาหว้า ตำบลน้ำขาว และตำบลขุนตัดหวาย สำหรับใช้ในช่วงเดือนรอมฏอน ประจำปี 2563

โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สงขลา