วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟผ. มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทน กฟผ. มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้ปลูกพืชระยะสั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้ อาทิเช่น กวางตุ้ง แตงกวา ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม มะเขือยาว และ ผักบุ้งจีน จำนวนทั้งสิ้น 2,000 ซอง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบ