วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสารประจำเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสารประจำเดือนมิถุนายน ณ โรงเรียนบ้านควนหัวช้าง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนเปิดเรียน และช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19)