วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนกับชุมชนบ้านม้าเงย-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 7 วัดในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมวันเข้าพรรษาให้อยู่คู่กับชุมชน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ