วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ.เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบินตาม Annex 19 และ PANs Aerodrome”

วันที่ 27 ก.พ. 63 ฝพค. ร่วมกับ สมอ.ทหญ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบินตาม Annex 19 และ PANs Aerodrome” ระหว่างวันที่ 27-28 ก.พ. 63 เพื่อผู้รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถนำระบบการจัดการด้านนิรภัยการบินพลเรือนไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสนามบินให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยนายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมด้วยคณะกรรมการความปลอดภัยท่าอากาศยาน ผู้บริหารและพนักงาน ทหญ. ที่ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการหรือมาตรฐานความปลอดภัยสนามบิน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 อาคารสำนักงาน ทหญ.