วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการขับสะพานเทียบเครื่องบินและการบำรุงรักษา ณ ทหญ.” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 นายจิตเมต โกมลวนิช ผหญ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ทบทวนการขับสะพานเทียบเครื่องบินและการบำรุงรักษา ณ ทหญ.” รุ่นที่ 2
ทั้งนี้มีพนักงาน, ลูกจ้าง ทหญ. และ ทชม. ที่ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7และ 8 พ.ย.62 จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมอาคารผู้โดยสาร ทหญ.


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050