วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050