วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่และคณะผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่, คณะสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในภาระกิจตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการควบคุมป้องกันโรค COVID-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา,นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่าอากาศยานหาดใหญ่, คณะสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050