วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติกรณีผู้โดยสารเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันนี้ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติกรณีผู้โดยสารเดินทางผ่านช่องทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหาดใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ทหญ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่