วันจันทร์, 30 พฤศจิกายน 2563

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่งพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายตำแหน่งพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่