วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สายการบิน ผู้แทนส่วนงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air

วันนี้ 17 กรกฎาคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่สายการบิน ผู้แทนส่วนงานราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Thai Vietjet Air พร้อมทั้งร่วมแถลงข่าวเกี่ยวกับเส้นทางบินโดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ซึ่งสายการบิน Thai Vietjet Air ทำการบินประจำฤดูร้อน 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ด้วยอากาศยานแบบ A320,A321-200 เที่ยวบิน VZ320/321 เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภูมิ เวลา 08.25/08.55 น. ทำการบินทุกวัน และเที่ยวบิน VZ322/323 เวลา 16.50/17.20 น. (สัปดาห์ละ 6 เที่ยวบิน/เฉพาะวันพุธ,วันศุกร์,วันอาทิตย์) ในการต้อนรับท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้นำรถดับเพลิงฉีดอุโมงค์ม่านน้ำขณะอากาศยานเข้าหลุมจอดและมอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารรวมถึงนักบินและลูกเรือเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่