วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 150,000 บาทให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากากาศยานแห่งประเทศไทย

วันนี้ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.15 น. นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การศึกษาจำนวน 150,000 บาทให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน การท่าอากากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (ร.ร.ตชด.ทอท.บ้านไอร์จาดา จ.นราธิวาส) พร้อมด้วยนางร่มเกล้า ษรานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม (ผอก.ฝกส.) และคณะ, ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่, ผู้แทน ตชด. คณะครูนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 (ชั้น 2) อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050