วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 56

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 56 โดยกองบิน 56 จัดให้มีพิธีทำบุญถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีของ กองบิน 56 และกองทัพอากาศ ณ หอประชุมกองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050