วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “กีฬาร่วมใจ ชาว ทหญ.” ประจำปี 2562 (POWER OF VTSS) ณ สนามกีฬาท่าอากาศยานหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “กีฬาร่วมใจ ชาว ทหญ.” ประจำปี 2562 (POWER OF VTSS)

ซึ่งได้กำหนดแบ่งทีมการแข่งขัน จำนวน 4 ทีม คือ ทีมให้ใจ ทีมมั่นใจ ทีมเปิดใจ และทีมภูมิใจ โดยมีชนิดกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล กีฬาปาเป้า กีฬาเปตอง กีฬาตะกร้อ และกีฬาเบ็ดเตล็ด เพื่อคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภทเตรียมความพร้อมในการรองรับการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 ท่าอากาศยาน


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050