วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมครอบครัว ตลอดจนหน่วยงานราชการ บริษัท/สายการบิน ผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050