วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับสังคมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

และโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมมอบทุน ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับสังคมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป