วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2563 เพื่อการสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในกิจกรรม “เทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท สายการบิน หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดให้มีการจัดซุ้มประดับตกแต่งพื้นที่จุดถ่ายภาพ ณ บริเวณห้องโถงอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ชั้น 1) หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

พร้อมทั้งมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อการสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัดสงขลา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับท่าอากาศยานหาดใหญ่


พร้อมทั้งมีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อการสร้างบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัดสงขลา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับท่าอากาศยานหาดใหญ่

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050