วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่9/2563

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่9/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย