วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองคอหงส์ ครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์