วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณอรนุช ศรีสุวรรณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณอรนุช ศรีสุวรรณ จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ งานการศึกษาปฐมวัย ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์