วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณปถมาภรณ์ ตรีรัญเพ็ชร จากเทศบาลนครตรัง

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันต้อนรับ คุณปถมาภรณ์ ตรีรัญเพ็ชร จากเทศบาลนครตรัง ที่ได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ งานศูนย์บริการสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคอหงส์ โดยมีคณะจากเทศบาลนครตรัง เดินทางมาส่งอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอี่ยม ทวีรัตน์) เทศบาลเมืองคอหงส์