วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย เทศบาลเมืองคอหงส์