วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมบำเพ็ญกุศลอัฐิและวางพวงมาลา เนื่องในวันวีรไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 นายฉลอง พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และตัวแทนพนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ เข้าร่วมพิธีสดุดีวีรกรรมบำเพ็ญกุศลอัฐิและวางพวงมาลา เนื่องในวันวีรไทย เพื่อสักการะดวงวิญญาณทหารหาญและยุวชนทหารในพื้นที่ภาคใต้ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา