วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมตัวแทนของเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ เทศบาลเมืองคอหงส์ ปี 2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ พร้อมด้วยตัวแทนของเทศบาลเมืองคอหงส์และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพ เทศบาลเมืองคอหงส์ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่