วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.

มื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อสม.ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองเตย